home team

Home Team är en förlängning av vår Supporterklubb där man som supporter kliver ner från läktaren och in på planen för att bli en viktig medspelare till en av våra anställda. Det innebär att man verkligen överlåter sig till visionen och är villig att ställa sig bredvid en av våra anställda och bidra lite extra både ekonomiskt och i engagemang för att se till att den anställdes unika uppdrag lyckas. Som namnet antyder är målet att skapa en känsla av att man är i den anställdes hemmalag med närmare kontakt och gemenskap kring det gemensamma uppdraget att se idrottsvärlden förvandlad.

Vanliga frågor kring Home Team
Varför Home Team?
Det korta svaret är att vi verkligen tror på kraften av teamwork. Vi behöver fler som är mobiliserade och delar ägandeskap i det arbete som de anställda gör för att få mer kraft och resurser in i arbetet. I Supporterklubben kanske man ger och stöttar lite från sidan men i ett Home Team byggs ett ömsesidigt partnerskap som baseras på relationer och överlåtelse till varandra.

Utöver det så vill vi att verksamheten vi bedriver ska vara lättillgänglig för kyrkor och klubbar där vi önskar att finansieringen av vår insats ska vara minimal. I detta är både praktisk ideell hjälp och finansiella medel grundförutsättningar. Målet är att man som kyrka eller förening verkligen ska uppleva hur Sport for Life kan komma bredvid och betjäna dem istället för att tjäna på dem.

Vad gör man som Home Team medlem?
Det praktiska engagemanget varierar självklart beroende på behov och i vems Home Team som man är en del av samt vilka fysiska förutsättningar som finns av närhet till verksamheten och så vidare. Men något alla kan vara med och göra är att be för den anställde och för verksamheten som den leder samt att man är månadsgivare med målet att ge minst 300kr i månaden.

Hur fördelas pengarna som samlas in?
Alla anställda har olika roller, behov och verksamhetsbudgetar. I verksamhetsbudgeten inkluderas både anställningen och de omkostnader som kalkylerats inför året för personens verksamhetsområde. Om inget annat nämns så är målet alltid en heltidsanställning. Om budgeten redan är uppnådd så går nyinvesterade pengar in i en gemensam pott för kunna skapa nya förutsättningar för tillväxt i Sport for Life eller inom sin verksamhetsgren.

Johan Lagerbeck
Verksamhetsledare

Johan ansvarar för hela SFL-teamet och driver arbetet framåt. Han vill se fler lokala, regionala och nationella initiativ startas upp runt om i Sverige.

Vill du veta mer om hur Johan arbetar och om hur du kan vara med i Johans Home Team?

 

Johannes Gillstedt
Biträdande verksamhetsledare och Lägeransvarig
Johannes jobbar med att utveckla hela vår nationella organisation. Genom arbetet skapar han förutsättningar för andra ledare att lyckas. Han har ett särskilt ansvar för våra läger och drömmer om att de ska vara årets bästa vecka som sätter spår och riktning för livet.

Vill du veta mer om vad Johannes drömmer om och hur du kan vara med i hans Home Team?

Alberth Andersson
Projektledare för Sport for Life Future

Alberth vill se förorter förvandlas tillsammans med kyrkor, individer, företag och klubbar för att skapa ett mer hållbart och tryggt samhälle. Vår vision för projektet är att förvandla det lokala.
Vill du veta mer om hur Alberth arbetar och om hur du kan vara en del av Alberths Home Team?

Charlie Hellström
Regionledare väst med ansvar för ledarträning
Charlie arbetar som regionsledare i Väst och har ett nationellt ansvar för ledarträning. Hans särskilda ansvar är vårt arbete med 3D Coaching och han drivs av att denna ledarträning ska få göra verklig skillnad i människors liv.  

Vill du veta mer om vad Charlie drömmer om och hur du kan vara med i hans Home Team?