home team

Vi på Sport for Life är övertygade att om vi vill se visionen om en förvandlad idrottsvärld bli förverkligad så behövs det många arbetare för uppdraget. En del kan och ska göra det på ideell basis men vi tror även att det både behövs och finns de som är kallade till att göra det på heltid. Home Team är vårt uttryck för de som vill ställa sig bakom dessa personer och stödja deras kallelse både i bön och ekonomiskt.

Anledningen till att vi på Sport for Life uppmuntrar våra anställda till att ha ett Home Team (HT) har flera bottnar. Dels så tror vi på att de tjänster som vi erbjuder kyrkor och klubbar ska vara lättillgängliga. Vi vill inte att kostnaderna för dessa ska vara en anledning till att man inte kan inleda ett samarbete med Sport for Life. För det andra tror vi på ett delat ägandeskap i det arbete som vi gör. Den sista värdering som vi har i Sport for Life är Teamwork. Vi tror inte att ensam är stark utan vi vill att flera ska känna sig delaktiga i vårt arbete. Att du som HT-medlem investerar tid, kraft och ekonomi in i visionen breddar ägandeskapet och intresset för det vi gör vilket i sig ger ringar på vattnet. Det finns även ett värde för både dig som HT-medlem och för den som du stöttar att bilda team. Vi är övertygade om att det som är viktigast här på jorden är relationer. Hela vårt arbete bygger på just relationer som i sin tur bidrar till förtroende och till sist långsiktiga hållbara förändringar. På samma sätt tänker vi kring HT. Inte att det ska vara en gåvogivare och mottagare utan ett partnerskap byggt på relation. Det finns många positiva effekter av detta partnerskap. Dels känner den anställde att det finns ett team av individer som man indirekt blir ansvarig gent emot. Men också vetskapen om att det finns dem som står bakom i bön och på ett praktiskt sätt gör det möjligt att utföra den tjänst man känner sig kallad till. Och för dig som HT-medlem får du konkret se hur dina böner och pengar blir kött och blod och kontinuerligt få personliga återkopplingar kring vad som sker i arbetet och vad din insats ger för resultat. Detta skapar en tacksamhet i båda riktningarna vilket leder till en ömsesidig respekt för varandras insats för att det som sker blir möjligt. Ett riktigt teamwork!

Nedan kan du enkelt läsa om alla som i dagsläget är anställda av Sport for Life och vars Home Team som du kan bli en del av. 

Johan Lagerbeck
Verksamhetsledare

Johan ansvarar för hela SFL-teamet och driver arbetet framåt. Han vill se fler lokala, regionala och nationella initiativ startas upp runt om i Sverige.
Vill du veta mer om hur Johan arbetar och om hur du kan vara med i Johans Home Team?

 

Johannes Eliasson
Ansvarig för Läger och E-sport inom Sport for Life & Regionledare

Johannes är nationellt ansvarig för alla Sport for Lifes läger och dessutom regionledare med utgångspunkt i Jönköping. Johannes drivs av att se fler läger startas runt om i Sverige tillsammans med klubbar och kyrkor. Med ett genomarbetat koncept och många års erfarenhet av läger vill Sport for Life vara med och forma Sveriges bästa läger för barn och ungdomar.
Vill du veta mer om hur Johannes arbetar och om hur du kan vara med i hans Home Team?

Jacob Frankner
Supporteransvarig Sport for Life

Jacob vill se teamet växa med individer, företag, kyrkor och klubbar som tillsammans med Sport for Life får vara med och göra skillnad både lokalt och nationellt.
Vill du veta mer om hur du kan vara en del av Jacobs Home Team?

Filip Gepertz
Media & Kommunikationsansvarig

Filip ansvarar för all kommunikation från Sport for Life, bilder, filmer och material som ges ut som resurser för ledare och partners.
Filip vill göra Sport for Lifes arbete mer synligt för alla och presentera visionen på ett attraktivt sätt. 
Vill du veta mer om hur du kan vara en del av Filips Home Team?