Teamare i Sport for Life

Älskar du idrott och längtar efter att få se unga människor lära känna Jesus? I så fall är ett teamår i Sport for Life något för dig! Under ett läsår kommer du att tränas du i ledarskap, växa i din tro och arbeta med att kombinera kyrka och idrott runt om i hela Sverige. Att vara teamare innebär att du väljer att investera ett år i din egen utveckling genom att gå Teamträningsskolan (TTS) och göra den praktiska delen av utbildningen på Sport for Lifes huvudkontor i Eskilstuna.

Teamträningsskolan

TTS är pingströrelsens utbildning för teamare. Det är en folkhögskoleutbildning kopplad till fyra olika folkhögskolor runt om i Sverige och är därmed CSN-berättigande. För teamare i Sport for Life är man kopplad till Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. Utbildningen kombinerar studier med praktiskt lärande i församlingar eller Sport for Life. Studierna består i största utsträckning av nationella och regionala kursveckor, webbstudier, inlämningsuppgifter och praktiskt lärande. Här kan du läsa mer om Teamträningsskolan.

Praktik i Sport for Life

Som teamare i Sport for Life formar vi den praktiska delen av utbildningen individuellt för varje teamare. Vi kommer att utgå från personlighet, gåvor och tidigare erfarenheter för att det ska bli ett så bra år som möjligt. En stor del av det praktiska arbetet genomförs i teamet och det är därför viktigt att gilla lagarbete och ”laget före jaget”. Ni kommer bland annat besöka och uppmuntra SFL-grupper runt om i landet, montra och göra aktiviteter på konferenser, vara ledare i den lokala SFL-gruppen i Eskilstuna och vara ledare på läger.

Läger och konferenser

Skidläger i Kittelfjäll veckorna 7, 8 och 9. Som teamare är du med som ledare under tre lägerveckor men det ges även tid för vila och egentid under ett par dagar efter att deltagarna åkt hem och nästa deltagargäng kommer.

 

Du kommer bland annat vara med på Pingst Ledare, Unite, Nyhem och Lappis samt lokala och regionala ungdomskonferenser.

Resor

Resa till Bradford och Leeds (England) med TTS där skolan besöker Lifechurch i Bradford och deras ung vuxen-konferens och få möjlighet att få uppleva konferensen och församlingens arbete ”bakom kulisserna”.

Resa till Indianapolis och Louiseville (USA) med Sport for Life. Vi besöker de två församlingarna som stöttar Sport for Life genom att skicka mission teams till våra sportveckor och läger. Båda resorna genomförs under vårterminen.

INFORMATION

Boende

Du behöver bo Eskilstuna, eller i pendlingsavstånd, under teamåret eftersom vi dagligen ses på kontoret i Eskilstuna Pingstkyrka. En del av praktiken innebär även att man är med som ledare i SFL-gruppen i församlingen.

 

Sport for Life har en hyreslägenhet (2 RoK) i Eskilstuna som står till förfogande för teamare. Lägenheten ligger 5-7 min cykelväg från kontoret.

Ekonomi

TTS är CSN-berättigad vilket ger dig möjlighet att få CSN-bidrag och CSN-lån. Sport for Life ger även varje teamare ett stipendium på 18 000 kr, 9000 per termin, som är tänkt att täcka kostnader för att genomföra studierna. Man kan även ha ett extrajobb vid sidan av men utbildningen på TTS ska var det som prioriteras under året. Här kan du läsa mer om CSN-bidrag.

Kostnader som tillkommer under året utöver levnadsomkostnader (boende, mat, kläder, nöjen mm) är följande:

Terminsavgiften hos TTS är 4000kr (8000kr totalt) som täcker kostnader för mat och boende på kursveckorna. Utbildningen i sig är gratis. I detta pris inkluderas resan till Bradford.

 

Lägerveckorna i Kittelfjäll är gratis. Däremot får man betala 1500 kr för liftkort, boende och mat för de två helger som perioden i Kittelfjäll innefattar.

 

För resan till USA betalar man hälften av omkostnaderna av resan ca 5000 kr vilket inkluderar biljett, boende och resor inom USA. Eventuella restaurangbesök bekostar man själv.

ANSÖKAN

Sport for Life har möjlighet att ta emot tre teamare under läsåret 20/21. Det innebär att vi inte kan garantera att alla som söker får en plats. Du kan ansöka om att endast vilja gå SFL-team, då skickar du ansökan först till Sport for Life och därefter TTS. Vill du gå TTS oavsett om du ingår SFL-teamet eller inte skickar du ansökan till både Sport for Life och TTS samtidigt, var då tydlig i båda ansökningarna att du helst vill gå SFL-team men att du även kan tänka dig att vara i en församling.

1

Skicka in din ansökan till Sport for Life.

Ansökningsformulär kommer inom kort.

2

Invänta respons och samtal från Sport for Life samt besked att du är antagen till utbildningen. Slutgiltigt besked lämnas under första veckan av juli månad.

3

Skicka in din ansökan till TTS. Sport for Life har dispens från TTS att lämna in slutgiltiga besked efter deras sista anmälningsdag.