TEAMA HOS SPORT FOR LIFE

Älskar du idrott och längtar efter att få se unga människor växa i både i sitt idrottande och som individ? I så fall är ett teamår i Sport for Life något för dig! Under ett läsår kommer du att tränas du i ledarskap, växa i din tro och arbeta med att kombinera kyrka och idrott runt om i hela Sverige. Att vara teamare innebär att du väljer att investera ett år i din egen utveckling genom att gå Teamträningsskolan (TTS) och göra den praktiska delen av utbildningen hos oss på Sport for Life.

 TEAMTRÄNINGSSKOLAN

TTS är pingströrelsens utbildning för teamare. Det är en folkhögskoleutbildning kopplad till fyra olika folkhögskolor runt om i Sverige och är därmed CSN-berättigande. För teamare i Sport for Life är man kopplad till Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. Utbildningen kombinerar studier med praktiskt lärande i församlingar eller Sport for Life. Studierna består i största utsträckning av nationella och regionala kursveckor, webbstudier, inlämningsuppgifter och praktiskt lärande. 

SPORT FOR LIFE TEAMARE

Detta läsår kommer vi på Sport for Life erbjuda två olika typer av teamarbete. Det första är den nationella teamaren som utgår ifrån Eskilstuna och den andra är den regionala teamare som utgår ifrån Jönköping. Båda kommer vara en del av Sport for Life men kommer arbeta på olika platser. Nedan kommer mer information angående de nya formerna av teamare.

Nationell Sport for Life Teamare 

Som nationell teamare i Sport for Life formar vi den praktiska delen av utbildningen individuellt för varje kandidat. Vi kommer att utgå från personlighet, gåvor och tidigare erfarenheter för att det ska bli ett så bra år som möjligt. En stor del av det praktiska arbetet genomförs tillsammans med vår stab och det är därför viktigt att gilla lagarbete. Exempel på uppgifter du som teamare kommer få göra är bland annat att besöka och uppmuntra SFL-grupper runt om i landet, montra och göra aktiviteter på konferenser, vara ledare i den lokala SFL-grupper och vara ledare på läger. Gillar du att skriva texter eller jobba med design och grafiskt arbete och film så finns det stort utrymme att utveckla dessa delar under året också.

Boende
Du behöver bo Eskilstuna, eller i pendlingsavstånd, under teamåret eftersom vi dagligen ses på kontoret i Eskilstuna Pingstkyrka. En del av praktiken innebär även att man är med som ledare i SFL-gruppen i församlingen. Sport for Life har en hyreslägenhet (2 RoK) i Eskilstuna som står till förfogande för teamare med en hyra på 4750kr inklusive el. Lägenheten ligger 5-7 min cykelväg från kontoret.

Regional Sport for Life Teamare
Som regional teamare i Sport for Life kommer utbildningen och fokuset på individen vara densamma. Vi kommer att utgå från personlighet, gåvor och tidigare erfarenheter för att det ska bli ett så bra år som möjligt. Det praktiska arbetet genomförs tillsammans med teamet i Jönköping bla. det lokala arbetet men också lokala klubbar och föreningar. Exempel på uppgifter du som regional teamare kommer få göra är bland annat att besöka och uppmuntra SFL-grupper runt om i regionen, montra och göra aktiviteter på konferenser i din region ibland kanske på annan plats, vara ledare i den lokala SFL-grupper och vara ledare på läger. Utveckling inom områden som design, grafiskt arbete och media kommer även här vara tillgänglig.

Boende
Du kommer behöva bo i Jönköping, eller i pendlingsavstånd och det är eftersom du utgår ifrån kontoret i Pingstkyrkan Jönköping. Här kommer en av praktiska delar att vara, där du är med i All Star Week arbetet.
Vi har i nuläget ingen lägenhet att erbjuda men det är bäst att bo nära.

 

Gemensamt för SFL Teamarna

Ekonomi

TTS är CSN-berättigad vilket ger dig möjlighet att få CSN-bidrag och CSN-lån. Sport for Life ger även varje teamare ett stipendium på 9000kr per termin, som är tänkt att täcka kostnader för att genomföra studierna. Man kan även ha ett extrajobb vid sidan av men utbildningen på TTS ska var det som prioriteras under året.  

Kostnader som tillkommer under året utöver levnadsomkostnader (boende, mat, kläder, nöjen mm) är följande: Terminsavgiften hos TTS är 4000kr (8000kr totalt) som täcker kostnader för mat och boende på kursveckorna. Utbildningen i sig är gratis. I detta pris inkluderas resan till Bradford.

Här kan du läsa mer om CSN-bidrag

 

Resor

Resa till Bradford och Leeds (England) med TTS där skolan besöker Lifechurch i Bradford och deras ung vuxen-konferens och få möjlighet att få uppleva konferensen och församlingens arbete ”bakom kulisserna”.

Läger och konferenser

Skidläger i Kittelfjäll veckorna 7, 8 och 9. Som teamare är du med som ledare under tre lägerveckor men det ges även tid för vila och egentid under ett par dagar efter att deltagarna åkt hem och nästa deltagargäng kommer. Du kommer bland annat vara med på Pingst Ledare, Unite, Nyhem och Lappis samt lokala och regionala ungdomskonferenser.

ANSÖKAN

Sport for Life har möjlighet att ta emot fyra teamare, varav en bor i Jönköping under läsåret 23/24. Det innebär att vi inte kan garantera att alla som söker får en plats. Du kan ansöka om att endast vilja gå SFL-team, då skickar du ansökan först till Sport for Life och därefter TTS. Vill du gå TTS oavsett om du ingår SFL-teamet eller inte skickar du ansökan till både Sport for Life och TTS samtidigt, var då tydlig i båda ansökningarna att du helst vill gå SFL-team men att du även kan tänka dig att vara i en församling.

 

 

1

Skicka in din ansökan till Sport for Life.
Ansökningsformulär kommer inom kort.

2

Invänta respons och samtal från Sport for Life samt besked att du är antagen till utbildningen. Slutgiltigt besked lämnas under första veckan av juli månad.

3

Skicka in din ansökan till TTS. Sport for Life har dispens från TTS att lämna in slutgiltiga besked efter deras sista anmälningsdag.

LYSSNA

Vad säger tidigare teamare om sitt år som en del av Sport for Life?

ALBERTH ANDERSSON

Teamare 20/21

”Det bästa med detta året har varit att hjälpa andra att växa i sitt lärjungaskap genom sporten och att jag har lärt mig mycket på den resan. Jag har också lärt mig mycket om församling, organisations utveckling och framförallt ledarskap.”

KONTAKT

Har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss så vill vi hjälpa dig så gott vi kan! 

Johan Lagerbeck

Verksamhetsledare
Ansvarig för Nationella Teamare 

Mail: johan.lagerbeck@sportforlife.se
Mobil: 070-794 66 41

Johannes Eliasson

Läger och E-sport
Regionledare SydMitt
Ansvarig för Regionala Teamare

Mejl: johannes.eliasson@sportforlife.se
Telefon: 0763-39 38 38