OM OSS

Vår vision är:
”EN FÖRVANDLAD IDROTTSVÄRLD”

Sport for Lifes vision har sedan starten 1995 varit en förvandlad idrottsvärld och idrottskultur. Vårt hjärta slår för den enskilda personen som finns i idrottsvärlden och tror att en förvandlad idrottsvärld börjar med enskilda förvandlade liv. Detta tror vi är möjligt först när man arbetar med hälsa för hela individen där vi är övertygade om att människan behöver näring till ande, kropp och själ för att må bra, växa och utvecklas. Denna kombination fungerar som bäst när kyrkan och idrotten samarbetar. Därför är vårt mål att främja samarbeten mellan dessa parter. Tillsammans med engagerade individer från kyrkan och klubbar vill vi vara en positiv kraft i idrottsrörelsen som genom idrott, undervisning och samtal bidrar till en sund och god relation till sig själv, till de runt omkring sig och till Gud. Detta koncept skapar framgångar som når längre än det sportsliga. Därför kan vi frimodigt säga att vi tillsammans är ”More than Sports”.

Allt vi gör vill vi ska andas våra värderingar som vi tror skapar förutsättningar för en förvandlad idrottskultur. Hur skulle idrottsvärlden se ut om majoriteten av alla individer präglades av:

Glädje – Vi vill att glädjen som finns i idrotten och som uppstår vid mötet med andra människor och Gud ska vara i centrum. Vi talar gott om, uppmuntrar och hjälper varandra att bli bättre. Tillsammans har vi roligt både på livets och idrottens arena.

Generositet – Vi vill osjälviskt och utan baktankar se till andras bästa och hjälpa varandra att utvecklas. Vi delar med oss av idéer, material och ger generöst till varandra av uppmuntran, tid, pengar och kunskap. Vi respekterar varandras olikheter och alla är välkomna som man är där man är i livet.

Kvalitet – Vi är helhjärtade och passionerade i allt vi gör. Vi är alltid tacksamma men aldrig nöjda och strävar ständigt efter perfektion utan att tro att vi är perfekta. Vår självbild och identitet ligger inte i vad vi presterar utan i vilka vi är. Vi gör vårt bästa för varandra och i allt agerar på ett sätt som ärar Gud.

Teamwork – Vi tror på individen utan att vara individualistisk, ensam är inte stark. Vi tror livet är tänkt att delas med andra och inte levas som en ”One man show” eller tänkt att vara en plattform för ett få antal superstjärnor. Tillsammans är vi starka och kan lyfta varandra till nya höjder. Vi söker därför ständigt samarbeten med individer och organisationer som delar visionen och hjärtat om en förvandlad idrottsvärld.

BAKGRUND
Sport for Life startades 1995 av initiativtagaren och frontfiguren Paul Kobylarz tillsammans med några kyrkor i Småland. Paul flyttade till Sverige 1993 efter att nyss kommit från en proffskarriär i NHL. Han hade under en skadeperiod något år tidigare varit på besök i Sverige och upptäckt att idrotten och kyrkan här inte samarbetade med varandra som man gör på många ställen i USA. Han upplevde därför efter sin karriär att han skulle flytta till Sverige och göra sitt bästa för att bygga broar mellan kyrkan och idrotten. Över 25 år senare fortsätter brobygget genom Sport for Life och våra relationer med lokala kyrkor och klubbar.

VERKSAMHET
Även om vi har viss anställd personal och samarbetar med anställda både i klubbar och i kyrkor så bedrivs ändå det mesta av vår verksamhet så som läger, event, sportgrupper och nätverk tack vare alla våra fantastiska ideella ledare. Det är 100-tals personer och företag som vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år är med och investerar i visionen. Vi vill avsluta denna text med att säga ett stort tack till er som är med och samtidigt hälsa dig som ännu inte är med välkommen med på resan mot en förvandlad idrottsvärld!

Har du fler frågor eller funderingar gällande Sport for Life så tveka inte att ta kontakt med oss.