3d-Coaching

Vad är 3D-Coaching?

3D Coaching är en evidensbaserad ledarskapsutbildning som hjälper dig som ledare att se och utveckla hela individen. Utifrån ett tredimensionellt perspektiv vill vi hjälpa varje ledare att skapa en helomfattande syn på sig själv som ledare, förstå vikten av sitt eget ledarskap och att kunna leda sig själv. Det skapar sedan förutsättningar för att hjälpa sina aktiva till att öka sin prestationsförmåga och sitt välmående.

Syftet med 3D Coaching är att belysa vikten av att se till varje enskild ledare och spelares bästa och tillgodose alla aspekter, för att prestera på topp och må bra i sitt idrottande. Genom detta ramverk belyser vi tre avgörande byggstenar – tre dimensioner – kring en idrottsprestation, som tillsammans skapar en helhet och ger bästa möjliga förutsättningar för den aktiva att uppnå sin fulla potential:

Dimension 1 – Kropp: Fysik, Teknik & Taktik

Dimension 2 – Huvud: Psykologi, Beteende & Karaktär

Dimension 3 – Hjärta: Helhet, Identitet, Syfte

3D Coaching har sitt ursprung från det amerikanska 3D Institute. Det är ett evidensbaserat idrottsinstitut grundat av Jeff Duke, Mark Hull och Wes Simons. Utbildningen och arbetet med 3D Coaching i USA har vetenskapligt visat på positiva effekter såsom:

 

-bättre inlärningsförmåga för idrottaren

-högre träningsvilja och ökad motivation samt

-bättre lagsammanhållning och fördjupade relationer med ledare och spelare.

 

Innehållet i utbildningen som Sport For Life erbjuder har sin grund i institutets 3D-ramverk. Relevant forskning inom idrottspsykologi och ledarskap har sedan adderats med syftet att anpassa till den svenska idrottskontexten. Därför kallar vi utbildningen “3D Coaching med Sport For Life”.

Varför behövs 3D Coaching?

Idrottsrörelsens verksamhetsidé är att idrott i föreningar bedrivs för att “ha roligt, må och utvecklats under hela livet”. Vi tror att vårt sätt att se på varje individ, med dess unika värde som människa, främjar alla delar av att skapa helhetsutveckling för en individ. Sport For Life vill med 3D Coaching rusta idrottens ledare och föreningar med verktyg för att möta varje individ som helhet, i alla tre dimensioner: kropp, huvud och hjärta.

 

Idag ser vi att svensk idrott har många duktiga ledare i Dimension 1, såsom taktisk-, teknisk och fysisk kunskap. Däremot ser vi behovet av ramverkets andra och tredje dimension. Syftet med 3D Coaching är inte att bli experter i Dimension 2 och 3 som berör mentala och existentiella värden, utan snarare att öka sin medvetenhet för aspekter som påverkar prestation och välmående. Vi tror att det både kan bredda och fördjupa synen på sitt uppdrag som ledare och idrottsförening.

VEM?

3D Coaching vänder sig till föreningar som vill utveckla sitt ledarskap, främst i den andra och tredje dimensionen.

Utbildningen ger ledare konkreta verktyg i ledarskapet som skapar utveckling och ger bättre förutsättningar för goda prestationer, välmående och relationer.

För att gå utbildningen ska man vara aktiv tränare eller ledare för barn, ungdomar eller seniorer i en idrottsförening.  

HUR?

Utbildningsformen för 3D Coaching sker i din eller er förening genom workshops, lett av en ledartränare. Utbildningen bygger på erfarenhetsutbyte, konkreta verktyg, självreflektion och aktuell teori.

I upplägget ingår följande:

WORKSHOPS

Hur? 3 timmar fysisk träff per workshop

Workshop 1 (Leda sig själv) –  Fundamentet för 3D Coaching, Ledarskapets grunder, Dina värderingar & ditt varför, Ditt avtryck & ditt arv.

Workshop 2 (Leda andra) – Motivation, Målsättning, Lagsammanhållning & Karaktär.

Workshop 3 (Leda andra) – Känslor, Självförtroende, Identitet & Självbild

MATERIAL

Hur? Hemuppgifter, verktyg & övningar

Varje deltagare får en mapp med reflektionsövningar och uppgifter att arbeta med mellan träffarna.

SUPPORT

Hur? Fysisk och digital support

Programmet är huvudsakligen en fysisk utbildning i form av workshops, men ledartränaren finns tillgänglig för samtal och frågor mellan träffarna. Ledartränaren är internt utbildad av Sport For Life. Ledartränarnas erfarenhet och kompetens ser olika ut men grundas i spelar- och tränarerfarenheter inom idrotten, ledarroller inom näringslivet och akademisk utbildning.

WORKSHOPS

Hur? 3 timmar fysisk träff per workshop

Workshop 1 (Leda sig själv) –  Fundamentet för 3D Coaching, Ledarskapets grunder, Dina värderingar & ditt varför, Ditt avtryck & ditt arv.

Workshop 2 (Leda andra) – Motivation, Målsättning, Lagsammanhållning & Karaktär.

Workshop 3 (Leda andra) – Känslor, Självförtroende, Identitet & Självbild

PRIS

ORDINARIE PRIS

Pris per Workshop – 15.000kr

Pris per program – 45.000kr, exempelvis om det är 15 stycken ledare blir det 3000kr per ledare.

 

Under första året (2023/2024) kommer priset vara reducerad till hälften för att ge många föreningar möjligheten till att satsa på utbildningen.

REDUCERAT PRIS

Pris per Workshop – 7.500kr

Pris per program – 22.500kr, exempelvis om det är 15 stycken ledare blir det 1500kr per ledare.

 

Betalningen sker via faktura till aktuell förening. Betalningsuppgifter lämnas till ledartränare i regionen.

finansiering

Intresset för utbildningsinsatser inom barn- och ungdomsidrott är stort hos flera aktörer som ger bidrag till sådana insatser. Aktörer som ni kan vända er till som möjligtvis kan finansiera ert projekt är följande:

Riksidrottsförbundet (RF & RF-SISU)

Arvsfonden

Skandia – idéer för livet

Prins Gustaf Adolfs fond

Konung Gustav V:s 90-års fond

Svenska bidragsförmedlingen

 

Vi är stolta att kunna erbjuda denna utbildning, som är ett steg mot visionen om en förvandlad idrottsvärld. Välkommen att vara med på resan!

INFORMATION & VIDARE SAMTAL

Vi vill inleda samtal och presentera mer av utbildningens innehåll och upplägg i er förening.
Varmt välkomna att höra av er till oss.

CHARLIE HELLSTRÖM

Ansvarig för 3D Coaching och Ledarträning

Mejl: charlie.hellstrom@sportforlife.se
Telefon: 072 736 44 55