VAR med som KYRKA

Vi vill tillsammans med er som kyrka stå i partnerskap för att kunna betjäna ledare och utövare i er stad. Vi tror på lokala och regionala nätverk där vi kan bygga något tillsammans för framtiden. Som kyrka kan ni vara med på flera olika sätt. Ett sätt är att vara med och skapa förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna starta upp fler läger, att fler ledare får coachas och träning, samt att stödet för lokala idrottsarbeten kan stärkas.

Partnerkyrka
Som medlemsförsamling är ni med som en viktig partner för att vi tillsammans ska kunna nå ut med vår vision om en förvandla idrottsvärld!

På Sport for Life vill vi inte bara ha ert stöd, vi vill på riktigt stå sida vid sida med er som lokal församling för att arbetet ska bli starkt och bestående. Vi vill bli er partner och stå i partnerskap TILLSAMMANS med er!

Supporterklubben
Vi vill skapa en stor och kraftfull supportklubb med personer som bär ett hjärta för idrottsmission. Tillsammans med er som lokal församling tror vi att det är möjligt att göra skillnad på riktigt, nationellt och lokalt!

Supporterklubben + kyrkan = sant?

Genom att ni lokalt utmanar människor i er stad och församling att bli en del av Sport for Lifes Supporterklubb kan ni skapa möjlighet för att pengar kan frigöras till det lokala arbete som församlingen har. För varje 100 kr som ni får in till Supporterklubben går 30 kr till det lokala arbetet och möjligheten att nå ut och betjäna er stad!

Kontakta oss eller läs mer via knappen nedan så vill vi berätta mer om hur ni kan vara med i Supporterklubben: 

Lokala sportgrupper
Vi drömmer om att se en lokal sportgrupp i varje församling och stad runt om i Sverige. Vi tror att det gör skillnad i att möta och betjäna människor med ett intresse för idrott och rörelse. Ni som kyrka kan vara med och göra skillnad i er stad!

Läs mer här om hur ni kan starta en lokal sportgrupp:

Resurser
Här kan ni som kyrka hitta resurser som kan vara till hjälp för ert arbete: