VAR MED OCH BE

Vi tror på bön! I sport brukar man prata om ”gamechangers”, vi tror att bön har en sådan kraft och effekt på våra liv och det vi gör. 

Vi vill bjuda in dig att vara en aktiv del av visionen och arbetet som sker nationellt och lokalt runt om i Sverige. Vi tror på partners som ser, ger och BER för en förvandlad idrottsvärld. Vill du vara med och BE om en förvandlad idrottsvärld?

Så här kan du vara med!

HUr kan jag VARA MED OCH BE?

SFL bönenätverk
Vi vill skapa möjligheter för dig som tror på bön att vara med och bära arbetet! I nätverket inbjuds du att vara med och be med och tillsammans med oss för behov vi ser i arbetet.

Nyhetsbrev
Via nätverket får du regelbundet böneämnen skickat till dig genom våra nyhetsbrev.

Böneträffar online
Varje termin bjuds du in till böneträffar online där vi får möjlighet att tillsammans med för arbetet och de satsningar som ligger framför.

Böneträffar lokalt/regionalt
En viktig del av Sport for Life är alla läger. Inför och under våra läger tror vi att bön är en viktig del i arbetet. Därför vill vi bjuda in dig som bedjare att vara med oss i arbetet.

Personlig bönekontakt
Vi vill kunna erbjuda kristna idrottare möjligheten att ha förebedjare runt om i landet som ber för dem i deras utövande. Vill du vara en som bär en idrottare i bön?

Var med du också! Här kan du anmäla dig för att bli en del av vårt bönenätverk eller skicka in ett böneämne: 

JAG HAR ETT BÖNEÄMNE

15 + 12 =

JAG VILL GÅ MED I BÖNENÄTVERKET

8 + 11 =