VAR MED OCH BE

Vi tror på bön! I sport brukar man prata om ”gamechangers”, vi tror att bön har en sådan kraft och effekt på våra liv och det vi gör. 

Vi vill bjuda in dig att vara en aktiv del av visionen och arbetet som sker nationellt och lokalt runt om i Sverige. Vi tror på partners som ser, ger och BER för en förvandlad idrottsvärld. Vill du vara med och BE om en förvandlad idrottsvärld?

Så här kan du vara med!

HUr kan jag VARA MED OCH BE?

SFL Bönenätverk
Vi vill skapa möjligheter för dig som tror på bön att vara med och bära arbetet! I bönenätverket får du vara med och be med och tillsammans med oss för behov vi ser i arbetet.

Bönenätverket är en grupp på WhatsApp där aktuella böneämnen skickas ut i ett meddelande en gång varje vecka, så vi gemensamt och strategiskt kan be för det vi vill se Gud göra i Sport for Life!

Nyhetsbrev
Alla som tillhör Supporterklubben får reda på aktuella böneämnen genom nyhetsbrevet som skickas ut i slutet på varje månad!

Böneträffar
Vill du vara med på eller hålla i böneträffar online eller på din ort? Kontakta oss så berättar vi mer!

Var med du också! Här kan du gå med i Bönenätverket på WhatsApp: