FÖr Klubbar

Sport for Life har sedan starten 1995 på olika vis samarbetat med flera klubbar runt om i landet. De flesta samarbeten har varit samarrangemang kring läger eller olika former av ledarutvecklande uppdrag och kaplanskap.

 

En del samarbeten har varit tydligt uttalade mellan organisationerna och andra mer relaterat till individer som är kopplade till Sport for Life och våra nätverk. Listan skulle kunna göras lång över föreningar som under våra dryga 25 år på något vis samarbetat med individer som finns/har funnits i vårt nätverk och som utfört uppdrag och tjänster likt de ni kan läsa om nedan. Några exempel på dessa föreningar är Hammarby Hockey, Jönköping Södra, Eskilstuna GUIF, MODO Hockey, Mullsjö AIS och HV71. Nedan kan du läsa om de möjligheter till samarbete vi idag erbjuder er som klubb men har ni förslag på andra potentiella samarbeten så hör mer än gärna av er till oss.

KAPLAN

Internationellt är kaplanskap och ordet kaplan välkänt i idrottssammanhang. Kortfattat innebär det att man som klubb har en pastor/präst eller utbildad kaplan kopplad till sin förening. Kaplanens uppgift är att finns tillgänglig för samtal och fokusera på att hjälpa till i situationer som berör livet i sin helhet. Läs mer om kaplanskap här.

LÄGER

Arrangerar er klubb läger som ni skulle vilja utveckla eller vill ni starta ett läger tillsammans med oss?

SOCIALT ENGAGEMANG

Att som klubb eller lag engagera sig socialt på sin ort, nationellt eller utomlands blir mer och mer vanligt. Inte bara ger man tillbaka till samhället där man verkar utan det gör något med lag- och klubbandan som är positiv. Vi på Sport for Life har flera nationella och internationella relationer med partners som mer än gärna samarbetar med er.

KAPLAN

Varför kaplan?
Första frågan som kanske dyker upp i ditt huvud är kanske ”Vad ska en kaplan vara bra till?” eller kanske ”Varför ska vi ha en kaplan?”. Det snabba svaret är att studier och många atleter vittar om att när en människa känner sig trygg i vem man är och som känner att den inte är ensam och har en person den kan vända sig till i alla livets situationer både mår och presterar bättre. Att ni som klubb och förening har en kaplan till hands skapar en trygghet för alla individer i föreningen. Att ha er egen kaplan som har tystnadsplikt och som är van att möta människor i både glädje och sorg är en tillgång som är värd att investera i.

Magnus Lennartsson – Rögle
Marcus Ardenfors – GUIF

Detta är en kaplan
En kaplan är traditionellt sett en person som representerar en religiös tradition i en specifik sekulär miljö eller institution så som på sjukhus, fängelse, i det militära eller i skolor. I Svenska kyrkan var kaplan tidigare en vanlig titel på kyrkoherdens medhjälpare.

En kaplan i idrottsliga sammanhang är en person som besitter kunskap kring och utövar en pastoral och andlig vård till den som önskar att få det. En kaplan kan ha olika ansvarsområden och uppdrag. Det kan vara för en hel klubb, ett specifikt lag eller för en enskild idrottare. Målet som kaplan är att finnas till hands för ledare, tränare och atleter för att arbeta för ett holistiskt välbefinnande. 

Alla kaplaner kopplade till Sport for Life är eller har varit aktiva som församlingspastorer/präster eller har gått Sport for Lifes kaplansutbildning. Alla våra kaplaner får årligen egna uppföljningssamtal där en gemensam utvärdering och förnyad överlåtelse till våra värderingar och kaplanens uppdrag sker. Vi arrangerar även kontinuerligt nätverksträffar och utbildningsdagar för våra kaplaner.

Sport for Lifes värderingar är Glädje, Generositet, Kvalitet och Teamwork (du kan läsa mer om dessa under rubriken ”om oss”). Kaplanens uppdrag utöver att på bästa sätt sprida våra värderingar kan kortfattat sammanfattas i följande punkter:

  • Ödmjukt betjänande
  • Kontinuerlig närvaro
  • Integritet och tystnadsplikt
  • Långvariga relationer 
  • Empati/medvandrande medmänniska
  • Trovärdighet och ansvarsskyldighet (Accountability)

 Genom vårt gedigna nätverk av kyrkor över hela landet så kan vi i princip utlova en potentiell kaplan till er klubb. Vi är måna om att hitta ”rätt” kaplan för er klubb och är medvetna om att personlighet, förtroende och andra relationella förutsättningar måste passa för ett framgångsrikt kaplanskap ska vara möjligt. Därför vill vi vid varje nystart för en kaplan i en klubb föreslå en ”provperiod” på ungefär ett halvår varvid klubben och representant från Sport for Life utvärderar kaplanens arbete och funktion i klubben inför fortsatt uppdrag. Uppdraget förnyas sedan årsvis om inte andra oförutsedda omständigheter omöjliggör fortsatt samarbete.

Är ni som klubb intresserade av att ha en kaplan som en del i er ledarstab eller är du som pastor eller präst intresserad av att anmäla ditt intresse att bli en SFL-kaplan? Hör då av dig till Johan Lagerbeck för vidare samtal.

LÄGER

Läger
Arrangerar er klubb läger som ni skulle vilja utveckla eller vill ni starta ett läger tillsammans med oss? Sport for Life har arrangerat olika former av läger i över 25 år där målet är att erbjuda deltagaren Sveriges bästa sportläger med lika hög kvalitet i idrotten som på aktiviteter och samlingar utanför arenan. Med hög ledartäthet och noga planering vill vi tillsammans med klubbar och kyrkor arrangera säkra läger som utvecklar hela atleten. Läs mer om våra läger här!

SOCIALT ENGAGEMANG

Att som klubb eller lag engagera sig socialt på sin ort, nationellt eller utomlands blir mer och mer vanligt. Inte bara ger man tillbaka till samhället där man verkar utan det gör något med lag- och klubbandan som är positiv. Vi på Sport for Life har flera nationella och internationella relationer med partners som mer än gärna samarbetar med er. 

Har ni som lag eller klubb funderat på hur ni med idrotten som verktyg kan göra skillnad för de minsta i världen? Vi på Sport for Life har både erfarenheten och ett internationellt kontaktnät där vi med olika idrottsliga insatser skapar hopp i länder där det som mest behövs. Det kan vara allt från att boosta ett innebandyläger i Rumäniens fattigaste områden till fotbollsprojekt i Tanzania. Eller så kan ni göra en insamling av utrustning som vi skickar till lämplig klubb i Sydamerika eller Asien. Idrott är ett världsspråk där er klubb kan få vara med och göra skillnad.

Vill ni hellre engagera er på lokal nivå så har vi erfarenhet av både integrationsprojekt i kombination av läxhjälp och lägerverksamhet. Många av de kyrkor som vi samarbetar med och som finns i närheten till er har lång erfarenhet av socialt arbete. Det kan röra sig om allt från missbruksvård till matkasseutdelning eller verksamhet för ensamstående mammor här i Sverige. Flera kyrkor bedriver secondhandbutiker där varje insats på flera sätt kan vara med och bidra till en bättre vardag för andra människor.

Vi har även ett fantastiskt verktyg för att kunna genomföra insamlingslopp. Verktyget hittar ni på sportforlifelopp.se. Här skapar ni enkelt ert lopp och genererar länkar för att både samla in både löpare och gåvogivare. Systemet hjälper även till med både tidtagning, inkassering av pengar genom Swish samt resultatlistor.

Är ni som klubb eller lag helt enkelt intresserade av att engagera er socialt så tveka inte att höra av er till oss. Vi hjälper er gärna att hitta nära och långsiktiga relationer till projekt som ligger er varmt om hjärtat. 

Välkommen med på resan att förvandla världen!