sport for life future

 • Uppmärksamma
 • Uppmuntra
 • Utrusta
 • Utmana

Vi vill hjälpa ungdomar att förbereda sig inför framtiden. Genom att möta ungdomar i sporten där det skapas glädje och relationer, utifrån de relationerna vill vi hjälpa ungdomar med både utbildning och arbete för att utrustas för framtiden.

  Vårt syfte

  Utifrån den kriminella utveckling som vi ser i vårt land där allt yngre dras in i konflikter med dödligt våld är syftet med detta projekt att göra en insats for att förebygga vidare rekrytering samt skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för ungdomar i Fröslunda, Lagersberg och Robergstorp. Projektet ska även hjälpa fler unga att gå ut gymnasiet med godkända betyg samt förbereda dem för ett arbetsliv.

  Vårt mål
  Målet med ”Sport for Life Future” är tvådelad. Dels vill vi skapa bättre förutsättningar för ungdomar boende i Fröslunda, Lagersberg och Robergstorp att inte bli en del av kriminalitet. Det andra är att skapa motivation för en mindre grupp ungdomar att slutföra sina gymnasiala studier och ge dem rätta förutsättningar för att få ett jobb.

  Målgrupp
  Målgruppen för projektet är alla ungdomar i åldern 12-19 år bosatta i Fröslunda, Lagersberg och Robergstorp med omnejd som kommer erbjudas olika aktiviteter under projektets gång. Det kan vara allt från fotbollskvällar till enklare utflykter och event. Av dessa kommer 15–20 ungdomar som behöver extra hjälp och motivation att klara av skolan kunna ansöka om att vara en del av Sport for Life Future. Programmet innefattar både läxhjälp och möjligheter till arbetserfarenhet genom arbetsträning.

  Vad vi gör

  Läxhjälp
  Just nu erbjuder vi läxhjälp i Fröslunda fritidsgård varje tisdag och onsdag mellan kl.15:30-18, varmt välkommen!

  Fotboll
  Genom SFL Eskilstuna så spelar vi fotboll varje söndagskväll kl.19-21 i Tuna hallen (Ekängen).

   

  samarbetspartners

  Detta arbete möjliggörs genom samarbeten med dessa organisationer och företag. Tack för ert stöd och engagemang!

  Fredrik Lindströmstiftelsen
  Sparbanken Rekarne
  Victoriahem Eskilstuna
  Fritidsgården i Fröslunda (ung:fritid)
  Fröslunda pizzeria & kolgrill

  KONTAKT

  Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

  Alberth Andersson

  Projektledare Sport for Life Future

  Mail: alberth.andersson@sportforlife.se
  Mobil: 076 286 48 63