TRYGGA LÄGER

Varje Sport for Life-läger ska vara en plats där alla känner sig trygga. Deltagare ska behandlas med kärlek och respekt, och föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn hos oss. Vår utgångspunkt är varje människas unika och okränkbara värde. Alla våra läger ska vara fria från alla former av diskriminering och övergrepp. Därför är vi noggranna när vi rekryterar och utbildar ledare. Vi vill säkerställa en så trygg miljö som möjligt och samtidigt vara väl förberedda om något skulle hända.

INTYG

För att vi ska kunna bedöma din lämplighet som trygg ledare behöver du lämna två intyg för att ha möjlighet att bli antagen som ledare:

1. Utdrag ur belastningsregistret

Du ska beställa utdraget som heter ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Det visar om personen har blivit dömd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Du beställer utdraget själv på Polisens hemsida (se knapp), får det hem på posten och ska sedan visa upp det för lägerchefen på lägret du vill vara med på. Ta ett foto på utdraget när du får hem det så du har en kopia.

Du ska visa upp originalet av utdraget direkt när du kommer till ledarsamlingen/ledardagen inför lägret. Vi kommer inte notera vad som står i utdraget utan endast datum för när det visades upp. Vad som står i utdraget är en del i bedömningen av din lämplighet som trygg ledare. Om du vet om att det står något i utdraget vill vi att du kontaktar lägerchefen så snart du har fått hem det så att vi kan ta med det i bedömningen.

2. Personlig referens

I din ansökan ska du ange en personlig referens, en person som känner dig som vi kan kontakta för att fråga om din lämplighet som ledare. Det ska helst vara en ledare till dig, gärna i din lokala kyrka. Om du har varit ledare på lägret tidigare kan du ange någon som är med i ledningsgruppen.

UTBILDNING

Innan lägret ska du gå vår digitala utbildning Trygga Läger, där vi undervisar om hur vi förebygger och motverkar alla former av övergrepp. Som ledare ska du gå den här utbildningen när du är ny och sedan minst vartannat år. Om du har gått kursen i Trygga Händer i ett annat sammanhang för mindre än två år sedan kan du tillgodoräkna dig den. Då behöver du visa upp kursintyg och meddela datum för kursen.

När du har gått utbildningen ska du rapportera det genom att svara på några reflektionsfrågor. Det gör du genom att klicka på knappen för ditt läger här nedanför.

Här kan du gå utbildningen:

RAPPORTERA

Klicka på knappen för ditt läger för att rapportera att du har gått utbildningen Trygga Läger.

CAMP TOGETHER

KONTAKT
Elin Elg
elin@harnosand.pingst.se
073-048 44 93

CAMP HOVSLÄTT

KONTAKT
Viktor Fransson
viktorfransson1@gmail.com
070-941 73 33

GOLF CAMP

KONTAKT
John-Edvard Stenstrand
john@stenstrand.com
076-855 09 00

SURF n SKATE

KONTAKT
David Lindeskär
david.lindeskar@uddevalla.pingst.se
070-199 47 32

ALL STAR WEEK

KONTAKT
Hannah Levander
hannah.levander@allstarmission.se
076-016 88 79

HOCKEY CAMP

KONTAKT
Kenneth Skoogh
kenneth.skoogh60@gmail.com
070-717 77 04

BEACH CAMP

KONTAKT
Jonathan Boström
jonathan.bostrom@smyrna.se
070-229 48 03

VOLTIGE SUMMER CAMP

KONTAKT
Erika Nilsson
erika.nilsson@sala.pingst.se
076-005 18 30

kontakt

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss så vill vi hjälpa dig vidare!

Johannes Gillstedt

Lägeransvarig Sport for Life

Mail: johannes.gillstedt@sportforlife.se
Mobil: 076-339 38 38