Starta SFL-arbete

Är ni som kyrka intresserade av att komma igång med ett eget lokalt Sport for Life-arbete? Läs mer här om hur ett arbete kan vara upplagt och glöm inte att ta kontakt med oss!

 

Vi på Sport for Life drömmer om att varje kyrka har ett eget Sport for Life-arbete. Vi är övertygade om att varje lokal kyrka skulle må bra av att ha en handlingsplan kring hur man arbetar med fysisk hälsa på samma sätt som man har det för andlig och själslig hälsa. Vi vet att många med idrottsintresse också har haft det svårt att hitta sin plats i församlingen i brist på uppmuntran och träning i hur man kan använda deras gåvor i församlingsbygget. Utöver detta finns det oändliga möjligheter att med idrott som verktyg göra skillnad i individers liv både i och utanför församlingen och för samhället i stort. Detta kan ske genom: Sportgrupper, Event, Läger, sportkonfirmation, integrationsprojekt, ledarträning, coaching och kaplanskap för att nämna några exempel på tillvägagångssätt. 

Ett lokalt Sport for Life-arbete startas i praktiken efter det att en lokal kyrka och Sport for Life kommit överens om att gemensamt samarbeta och att man lyckats tillsätta en ledningsgrupp för arbetet. Efter det arbetar vi tillsammans fram en strategi för just ert sammanhang och utifrån den kompetens och relationer ni besitter.

Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av att starta ett arbete i er kyrka!