DET FINNS HOPP

Hur möter vi barn och unga och stärker deras psykiska hälsa i efterskvalpet av pandemin?

Torsdag 9 september kl.19-20.30 vill vi bjuda in till en föreläsning med Christine Viklund för att ge dig som ledare ytterligare stöd och verktyg. Under denna digitala föreläsning i tre delar lyssnar vi först till Christine Viklund för att sedan dela upp oss i break out rooms där varje medverkande verksamhet fördjupar utifrån sitt område. Till sist avslutar vi gemensamt. Du som leder barn och unga, varmt välkommen att vara med!

 

// Sport for Life tillsammans med: Pingst ung, Ya!, Pingst omsorg, Svenska Royal Rangers och Lp grow 

MER INFO

Start 19.00 – Livets smärta och hoppet för hälsa
Föreläsning med Christine Viklund

 Vad är psykisk ohälsa och vad är det inte? Vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer finns? 
Hur möter vi barn och unga och ger dem en stadig grund när livet stormar? Ensamhet och isolering är en stor riskfaktor, vad har pandemin gjort med oss och hur kan vi stötta barn och unga till ett ökat välbefinnande, såväl psykiskt, som emotionellt och relationellt? Vilket ansvar har vi som barn och ungdomsledare och hur kan jag som närstående stötta någon som mår dåligt. Detta och mycket mer i en föreläsning om livets smärta och hoppet för hälsa.  

Break out rooms
Välj bland fem olika seminarier:

Kroppen och knoppen
Sport for Life
– Hur ser korrelationen ut mellan fysisk och psykisk välmående? I denna grupp kommer vi prata om vikten av motion, näring och återhämtning som grund för psykisk och andlig utveckling. Vilka lärdomar kan vi som ledare ta med oss för att göra den verksamhet vi leder till att vara en plats för kroppen med både fysisk aktivitet, vila och återhämtning.

Hur du kan möta föräldrar till barn och unga med psykisk ohälsa
Pingst ung
– I ett samtal med skolkuratorn Evelina Plantin vill vi ge tips och råd till dig som ledare att möta föräldrar till barn med psykisk ohälsa.


Att vara vän till någon med psykisk ohälsa
Ya!
– Hur vågar, kan jag och orkar jag vara en bra vän till någon som brottas med psykisk ohälsa. Om att vara en del av lösningen utan att vara hela lösningen, att sätta gränser men ge sitt bästa och att finnas till även om du inte räcker till. Mattias Sennehed, ledare YA! och studentpastor vid Linköpings universitet leder samtalet.


Förebygg ohälsa i din grupp
Svenska Royal Rangers
– Verktyg och tankar från Svenska Royal Rangers kring hur vi kan ha en trygg och sund verksamhet i vårt arbete bland barn och unga. Kurslitteratur, arbetshäfte och helhetssyn.


Självmedicinering
Lp grow
– Vad gör vi när vi misstänker att någon använder droger för att självmedicinera? Vad är självmedicinering? Vart finns hjälp att få? 

Gemensamt avslut


Välkommen att delta!
Länk till zoomföreläsning 9 sep kl19 hittar du via knappen nedan!