SPORT FOR LIFE
ARBETEN

Sedan 2013 har det funnits lokala Sport for Life-arbeten runt om i landet. Våra olika arbeten har förmågan att sammanföra människor som annars inte skulle ses att kontinuerligt träffas, göra något kul tillsammans och börja dela vardagen med varandra och på så vis bli en plats där man hittar nya vänner för livet.

 

 

Oavsett sport eller ålder på individerna i gruppen så tror vi på Sport for Life på denna form av gemenskap och vill uppmuntra kyrkor att antingen starta en grupp eller koppla sin befintliga sportgrupp till oss och på så vis göra det till en Sport for Life-grupp. Som en del av vårt sportgruppsnätverk blir ni en del av ett större sammanhang och tillsammans hjälps vi åt att ge er sportgrupp rätt förutsättningar för tillväxt. Genom ledarträning, nätverkande och stöttning skapas möjligheten till långsiktighet och kontinuitet för gruppen. Vi vill även ge er resurser och praktiska redskap för att hjälpa er grupp att på bästa sätt träna hela människan till ande, kropp och själ. Har er sportgrupp även mestadels barn och ungdomar så kan ni få extra bidrag genom att göra er grupp statligt bidragsberättigad genom oss.

En sportgrupp som är en del av Sport for Life vill vi ska:

  • ha en ledningsgrupp
  • vara kopplad till en lokal kyrka.
  • präglas av glädje, generositet, kvalitet och teamwork.
  • ha målet att deltagarna ska växa till ande, kropp och själ.

Varje sportgrupp kopplad till Sport for Life har även rösträtt (möjlighet till tre ombud per grupp) på Sport for Lifes årsmöte och på så vis är det medlemmarna i våra grupper som utgör den demokratiska ordningen i organisationen.

HITTA EN SPORTGRUPP

HITTA EN SPORTGRUPP

Nedan hittar du en lista med alla våra sportgrupper från norr till söder. Tveka inte att kontakta gruppen som finns där du bor eller höra av dig till oss om du vill starta en om det inte finns ännu. 

Sport for life Örnsköldsvik
Kontaktperson: Jonathan Beimark
jonathan.beimark@hotmail.com

Good Games Sport for Life
Kontaktperson: LT Jarl
lt@jarl.se

Norrtullkyrkan Sport for life
Kontaktperson: Fabius Ndot
fabius.ndot@soderhamnpingst.se

SFL Gävle
Kontaktperson: Emanuel Johansson
emanuel@hedvigslundskyrkan.se

Sport for Life Västerås
Kontaktperson: Albin Karlsson
salbin.karlsson@vasteras.pingst.se

SFL Eskilstuna
Kontaktperson: Alberth Anderson

teamare@sportforlife.se

Elim SFL
Kontaktperson: Johanna Lindberg

johanna.is.not@gmail.com

Sport for life Katrineholm
Kontaktperson: Anton Fust

anton@pingstkholm.se

Sport for Life Gränna
Kontaktperson: Marina Andersson

info@lovemarina.se

All Star Mission
Kontaktperson: Johannes Eliasson

johannes.eliasson@sportforlife.se

Dios Sport for Life
Kontaktperson: Désirée Gren
desiree.gren@pingstbankeryd.se

Sport for Life Trollhättan
Kontaktperson: Rebecka Thorstensson

rebecka@trollhattanpingst.se

Compass Lan
Kontaktperson: Axel Sundström
axel@frolunda.pingst.se

Sport for Life Tenhult
Kontaktperson: Lukas Westerlind
lukas.westerlind@tenhult.pingst.se

Sport for Life Nässjö
Kontaktperson: Magnus Rönnerfors
magnus.ronnerfors@gmail.com

Disciples Lan & Chillax
Kontaktperson: Sakarias Bryskhe
sakarias.bryskhe@europaporten.com

MER INFO

TIPS INFÖR STARTEN AV EN SPORTGRUPP

Funderar du på vad som krävs för att ha en sportgrupp eller vad fördelarna med att ha en Sport for life-grupp är? Här får du tips och idéer på hur en grupp kan fungera samt mer information om fördelarna med att vara kopplad till oss.

STARTA EN SPORTGRUPP

Här hittar du all information och hjälp du behöver för att komma igång och starta er sportgrupp som är kopplad till oss.

GÖR ER GRUPP BIDRAGSBERÄTTIGAD

Består er grupp mestadels av barn och ungdomar mellan åldrarna 6-25 år? Då kan er grupp få 2500kr i statliga bidrag genom oss. Läs mer här om kriterier för detta och hur ni går till väga.

TIPS INFÖR STARTEN 

TIPS
Innan ni startar er sportgrupp kolla på kartan under ”hitta en sportgrupp” ifall det redan finns en grupp på er ort som ni kan kontakta för att få idéer, samarbeta med, eller få hjälp att komma igång med er grupp.

Vi rekommenderar även att du inte är ensam när du startar en sportgrupp. Var minst två personer så ni kan utgöra en liten ledningsgrupp som kan dela på ansvaret och på så vis också skapa kontinuitet ifall man skulle bli sjuk eller inte kunna vara med på en träff.

Som en sportgrupp kopplad till Sport for Life vill vi även att gruppen ska vara kopplad till en lokal kyrka så prata med din pastor/präst eller församlingsledare om hur sportgruppen kan vara en del av den ordinarie verksamheten.

 Kom igång ganska direkt när ni har ovanstående bitar på plats. Det är lättare att få fler att vilja haka på när det finns en träff att bjuda in till än att bara prata om det. Kolla på tipsen nedan gällande upplägg på träffen och öva någon gång hemma på vad du ska säga när ni träffas.

TIPS PÅ UPPLÄGG
Det finns egentligen inga rätta eller felaktiga aktiviteter i en sportgrupp. Vår önskan är att träffen så lång det är möjligt att ska aktivera hela kroppen till ande, kropp och själ. Vilket alltså innebär att man under stunden då gruppen samlas på något vis utför en fysisk aktivitet, får en tanke att fundera på och att man under samlingen ber. När var och hur detta sker kan variera men vi brukar rekommendera att fundera över att ha följande fem beståndsdelar med under en träff:

  • Start/välkomnande – se till att alla blir sedda och att man får samma bild av träffen.
  • Aktivitet – själva idrottandet.
  • Time out – en andakt med något bibelord och en tanke att ta med sig.
  • Bön – att man får möjlighet att be för någon eller själv prata med Gud.
  • Avslutning – ha en tydlig avslutning och där man hälsar folk välkommen tillbaka och möjlighet att informera om kommande samlingar i kyrkan eller med gruppen. 

Läs mer om tips på upplägg och hur du gör en Time Out från sidan 35 i vår ledarhansbok.
Knapp till ledarhandboken.

 

 

VARFÖR BLI JUST EN SPORT FOR LIFE GRUPP?
En berättigad fråga är varför man ska starta en Sport for life-grupp eller koppla en befintlig sportgrupp till oss, vad får ni som grupp ut av det? Ett av de största argumenten är att ensam inte är stark. Vi tror på visionen om en förvandlad idrottsvärld och vi tror det är möjligt först när kyrkor och individer börjar samarbeta och bygga nätverk som berör lokalt, regionalt, nationellt – till och med internationellt.

Er sportgrupp blir i och med samarbetet med Sport for Life en del av en större vision som inte bara påverka er ort utan hela vårt land och även vår värld. Vi kan helt enkelt tillsammans som ledare och medlemmar skapa en rörelse som gör mycket större inverkan än vad vi kan göra individuellt. Desto större vi är desto mer seriöst kommer även förbund och stat ta oss och se att de frågor vi brinner för är relevant för många.

Genom Sport for Lifes nätverk kan er grupp dessutom både ge och få inspiration och uppmuntran till/från andra grupper. Vi kan enkelt dela goda exempel och hjälpa varandra med material och praktiska verktyg som hjälper oss alla att bli bättre. Utöver detta får man som grupp olika resurser, allt från vår ledarhandbok till rabatterade priser på varor i vår webbshop till vårt administrativa system Manager.

I Manager kan ni enkelt och smidigt skicka gratis SMS och Mail till alla medlemmar i er grupp. Är majoriteten av er grupp dessutom i åldrarna 6-25 år kan ni bli statligt bidragsberättigad via oss och då få 2500kr/år som stöd till er verksamhet. Som bidragsberättigade grupp får man även en välkomstgåva i form av tio sportvästar. Läs mer om hur ni blir bidragsberättigad här. 

STARTA EN SPORTGRUPP

STARTA
Att starta en Sport for Life-grupp är enkelt. Har er församling redan ett konto till Sport for Life Manager eller Pingst Ung People (går att använda samma inlogg/lösenord) så kan ni enkelt i Manager lägga till en ny sportgrupp som är kopplad till oss. Fyll i all nödvändig information och vem som ansvarar och vad ni kommer att göra i er grupp.

Har ni idag inget konto till Manager så fyll i formuläret nedan med all information som vi behöver för att skapa ett konto till er församling. Ni blir sedan kontaktade av någon från Sport for Life som hjälper er att komma igång och ger er en introduktion i systemet och hälsar er välkommen in i SFL-gemenskapen.

INLOGG
Inloggningssidan till Manager hittar ni enkelt via knappen nedan. När ni fått era inloggningsuppgifter till Manager kan ni enkelt skapa era grupper samt få en överblick av medlemmarna i respektive grupp. Varje nystartad grupp får fri tillgång till våra resurser för grupper, erbjudanden och uppmuntran via våra nyhetsbrev.

Grupper som vill bli bidragsberättigade genom Myndigheten för ungdom och civilsamhällefrågor (MUCF) och uppnå kriterierna för detta får ett välkomstpaket som boostar er grupp lite extra. Läs mer om vad som gäller för att bli bidragsberättigad i nästa stycke.

gör er grupp bidragsberättigad

SÖKA BIDRAG
Då Sport for life är en barn- och ungdomsorganisation kan vi söka bidrag från Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällefrågor (MUCF) för den barn- och ungdomsverksamhet som sker inom vår organisation. Målet från MUCF:s sida med lokalavdelningar är att få unga människor att engagera sig i en meningsfull aktivitet på fritiden samt hjälpa unga att förstå hur en ideell förening fungerar. Detta för att tränas nästa generation i hur man i Sverige kan använda sina demokratiska rättigheter, yttrandefriheten samt visa på de möjligheter samhället ger oss att organisera sig.

VAD KRÄVS?
För att en grupp ska vara bidragsberättigad så behöver gruppen uppfylla följande kriterier:

• Ha kontinuerliga träffar (minst 5-8 träffar/samlingar/planeringar på ett år).

• Ha en ledningsgrupp (bestående av minst tre personer).

• Gruppen måste bestå av minst tre personer och 60% av de för året bekräftade medlemmarna måste vara i åldern 6-25 år.

• Medlemskapet i gruppen måste vara frivilligt.

• Man måste ge medlemmarna möjlighet att yttra sig genom ett årsmöte som ska protokollföras.

• Göra en årlig redovisning till Sport for Life som sköter bidragsansökan till MUCF.

REDOVISNINGENS 5 STEG

1 – Kom igång med Manager
Det digitala systemet Manager hjälper dig att redovisa enkelt och effektivt. Det ger dig också möjlighet att helt gratis kommunicera med era medlemmar via sms och mail.

2 – Registrera en Sport for life lokalavdelning
En lokalavdelning behöver bestå av minst tre medlemmar och 60% av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska få bidrag. En kyrka kan ha flera SFL-lokalavdelningar så länge ni har olika ledningsgrupper och verksamheter som skiljer sig mellan varandra.

3 – Ha ett årsmöte och anta riktlinjer
Varje lokalavdelning ska hålla ett årsmöte en gång varje år. Här bestämmer ni tillsammans vad ni ska göra i er verksamhet och vilka som är med i ledningsgruppen. På ert första årsmöte, när lokalavdelningen startar, antar ni också era riktlinjer. Använd gärna mallen för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte samt vårt förslag på riktlinjer. Dessa hittar ni via knapparna nedan.

4 – Samla medlemmar och bekräftelser
Medlemmar kan ansluta sig när som helst under året och det krävs att medlemmarna bekräftar sitt medlemskap en gång varje år. Medlemsbekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling via sms, mail eller namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Använd mallen nedan för medlemslista om ni önskar registrera medlemmar på utskrivet papper för att sedan skriva in i Manager. Manager erbjuder annars ett smidigt sätt att bekräfta sitt medlemskap via SMS och mail.

5 – Redovisa och få bidrag
I slutet av året är det dags att lämna in lokalavdelningens verksamhetsredovisning i Manager för att få bidrag! Den 31 december varje år behöver era medlemmar ha bekräftat sitt medlemskap. Då behöver även riktlinjer, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse för året vara uppladdade i Manager. Efter det sköter Manager resten. För varje godkänd grupp får man 2500kr i bidrag av oss.