Om oss

Sport for Life är en idrottsorganisation med kristen profil som startades 1995. All verksamhet sker tillsammans med engagerade ideella ledare runt om i landet. Gemensamt vill man med sporten och idrotten som utgångspunkt hjälpa personer i olika åldrar och nivåer att växa och utvecklas. Inte bara i sin idrott, utan som människor och skapa en inre stabilitet hos utövaren. Tack vare nätverket av ledare arrangerar vi läger, sportveckor, turneringar och lopp. Vi har även flera lokala grupper som kontinuerligt träffas, delar livet och idrottar tillsammans.

Sport for Life vill även vara ett gemensamt namn för församlingars idrottsarbeten där vi hoppas på nära samarbeten mellan den lokala församlingen och de idrottsföreningar som finns i staden.

Välkommen att bli en del av oss du också!

Vi arbetar huvudsakligen genom fyra verksamhetsområden:

Sport for Life-grupper Idrottande grupper som regelbundet samlas kring tro och sport runt om i landet.

Event Varje år ordnar vi olika idrottsevents, tävlingar och turneringar där fokus ligger på att ha kul och träffa andra som älskar idrott.

Läger Högklassiga idrottsläger för killar och tjejer.

Nätverk För elitidrottare, ledare och kaplaner inom idrottsrörelsen och församlingar.

 

 

Sport for Life har en tydlig kristen profil. Här är våra fyra grundläggande värderingar.

 

Allas lika värde

Alla människor är skapade till Guds avbild och har samma okränkbara värde, oberoende av hudfärg, kön, sexuell läggning eller socioekonomisk status. (1 Mos 1:27)

Ansvar

Vi vill respektera den fria viljan och vi vill låta människor växa i sitt ansvar för sitt eget liv. (Upp 3:20)

Respekt

``Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.`` (Matt 7:12)

Se hela människan

Människan är en helhet bestående av ande, själ och kropp. För helhet och harmoni krävs det att samtliga tre typer av behov blir uppfyllda. (1 Tess 5:23)

Läs om varför vi tror att kyrkan och idrotten borde jobba närmare varandra

 

Idrotten och kyrkan har  många gemensamma värderingar. Båda vill främja barn och ungdomars utveckling till en god självbild och ett sunt självförtroende. Man arbetar med acceptans och förståelse, att erbjuda en meningsfull fritid och att bidra till ortens bästa.

Kyrkan har stor erfarenhet av att tala om existentiella frågor och att ha personliga samtal. Detta kan kyrkan hjälpa idrottsföreningarna med. Vi tror att en idrottare som mår bra som människa även är en bättre idrottare.

Av erfarenhet har vi märkt att ju mer elittänk det blir i idrottsklubben desto fler slutar med sin idrott. Vi tror att vi behöver fler kyrkor med idrottsarbeten som kan erbjuda samma värderingar som idrottsklubben men utan krav på prestation och med mer lek.