Sport for Life är i grund och botten ett nätverk av ideella ledare runt om i landet kopplade till Sport for Life. Dessa ledare engagerar sig på olika läger, sportveckor, sportgrupper och andra event ofta utan att träffa andra ledare från andra läger eller event. Vi har därför ett ledarnätverk där man som ledare kan gå med i för att just få ett utbyte av andra ledare. Ledarnätverket bygger på de två bibelord ”järn skärper järn” och ”bär varandras bördor”. Det är just detta som vi vill att ledarnätverket ska andas.

Nätverket ska vara en plats där vi hjälper varandra att växa som individer och ledare men också hjälps åt att växa i de olika sammanhang vi är ledare i. Det ska vara en plats där man får dela med sig av erfarenheter, kontakter men också utmaningar och svårigheter. Vi tror att våra relationer kan bidra till hjälpa oss alla att inte bara bli bättre utan även att orka längre och samtidigt växa i vår uppgift.

NÄTVERKET

Ledarnätverket är till för dig som tror på kombinationen kyrka och idrott och vill vara med och göra skillnad i idrottsvärlden genom Sport for Life. Det finns inget kriterium att du ska vara engagerad i vår verksamheter idag för att få vara med i nätverket. Du kan gå med för att bli inspirerad för att kanske en dag engagera dig på något sätt.

Kriterier för att vara med i ledarnätverket är att du ska ha fyllt 15 år och att du kan ställa dig bakom våra värderingar. Om du har frågor gällande nätverket, tveka inte att höra av dig till Johan Lagerbeck.

PINGST LEDARE

I höst möts ledarnätverket på Pingst Ledares tre regionala träffar. Sport for Life håller i ett seminarie under spåret Generationer och du är varmt välkommen att vara med. Pingst Ledare arrangeras av Pingst FFS och är samfundets träffar för ideella ledare.

UMEÅ 20 OKTOBER
VÄSTERÅS 10 NOVEMBER
JÖNKÖPING 17 NOVEMBER

Du anmäler dig till konferensen och väljer Sport for Lifes seminarium. Konferensavgiften är 250 kr (gratis för dig under 25 år). Du kan även läsa mer på pingst.se/ledare.