Kaplanskap

Vad är en kaplan?

Ordet kaplan är för många en okänd titel, men vi hoppas att det ska bli alltmer vanligt runtom i Sverige. Kaplan är ett internationellt begrepp för kristna pastorer och präster som engagerar sig i organisationer utanför den egna kyrkan, i detta fall idrottsorganisationer. Vi hoppas på att se fler pastorer och ledare som engagerar sig i idrottsklubbar eller evenemang och vi vill även vara med och utrusta dessa personer i den uppgiften. Som kaplan finnas man med i en idrottsklubb eller som ett andligt stöd till en individuell idrottare med de utmaningar och ansvar som du kan stöta på där.

Bli Sport for Life-kaplan

Vi siktar vi på att anordna en ny kurs under våren 2017 för dig som vill bli kaplan. Hur kursen exakt kommer att se ut eller när den kommer att gå av stapeln är ännu inte klart. Vid kursen slut får du ett intyg att du har gått utbildningen och tar med dig kunskaper om hur du arbetar med din kristna tro i idrottssammanhang. Vi på Sport for Life vill självklart även finnas med för stöttning när du funnit din plats som kaplan i en klubb eller förening.

Även om ordet kaplan i grund och botten är en titel för pastorer och präster så är det inget kriterium för att gå utbildningen. Vi uppmuntrar dock pastorer och präster att bli kaplaner. För att vara Sport for Life-kaplan ser vi det som viktigt att du har en lokal församling som utsändande församling. Det är även församlingen som är ansvarig för dig som ledare.

Om du vill intresseanmäla dig eller har frågor får du gärna kontakta Andréas Andersson som är ansvarig för Sport for Lifes kaplansutbildning.

ANDRÉAS ANDERSSON

Kaplanutbildningsansvarig
073-984 07 87
andreas.andersson@olagom.se