Nätverk

Vi på Sport for Life är övertygade om att människor och organisationer är beroende av goda relationer. Därför har vi valt att arbeta med nätverk. Vi försöker själva finnas med i många olika nätverk men vill även skapa nätverk för andra.

Sport for Life erbjuder framför allt tre olika nätverk för dig att gå med i. Dessa nätverk är: Ledarnätverket, Elitnätverket och Kaplannätverket. Läs gärna mer om de olika nätverken och se om det är något nätverk som passar dig att gå med i. Välkommen att haka på!

LEDARNÄTVERK

Ledarnätverket är navet i Sport for Life. Vi är och kommer förbli en ideell rörelse med många ledare som engagerar sig på olika vis inom ramen av kyrka och idrott.

Nätverket finns för att skapa möjligheten att uppmuntra dig i din uppgift där du får möjligheten att träffa andra ledare. Målet är att skapa en plattform där vi som ledare kan dela med oss av erfarenheter, uppmuntra varandra och hjälpa varandra både praktiskt och i bön. Vi tror att detta på sikt hjälper oss alla att orka längre och samtidigt växa i vår uppgift. Nätverket blir också en naturlig informationskanal och rekryteringsbas för ledare till exempelvis läger och event.

Ledarnätverket är till för dig som tror på kombinationen kyrka och idrott och vill vara med och aktivt arbeta med frågor som gör skillnad i idrottssverige genom Sport for Life.

I grund och botten består nätverket av en Facebookgrupp där vi kan kommunicera med varandra och ge varandra tips i vardagen. Varje termin anordnas regionala nätverksträffar i syd, mitt och norr. Vid de tillfällena får vi möjlighet att träffas, utmanas och umgås med varandra.

Det enda kriteriet för att gå med i nätverket är att du måste man ha fyllt 16 år.

Vi hoppas och önskar att du som är med i nätverket känner att du ”är Sport for Life” på samma sätt som om du vore anställd. Du behövs i Sport for Life!

NÄTVERKSDAGAR

Under 2018 kommer Sport for Life anordna sex nätverksdagar, tre på våren och tre på hösten. Dessa dagar är uppdelade i regionerna norr, mitt och syd. Vårens träffar arrangerar vi tillsammans med en lokal församling medan höstens träff är ett seminarium under Pingst Ledare (Pingsts stora ledarkonferens).

Tanken med dagarna är att samla så många som möjligt för att lyfta frågor som berör kyrkan och idrotten. Vi samtalar om vad vi gör idag och bollar nya idéer och utvecklingsområden. Dagarna fungerar som en plattform för de olika regionerna där vi kan mobilisera oss och kanske mer strategiskt arbeta tillsammans och sprida information om vad som idag görs i regionen. Dessa dagar brukar vara väldigt inspirerande och vi hoppas att de får dig att vilja engagera dig i Sport for Life.

Träffen under våren kostar 100kr då ingår lunch, fika och gemenskapsaktivitet. Då höstens träff är en del av en Pingst Ledare så anmäler och betalar man den konferensavgiften om 250kr (gratis för dig under 25) då ingår föreläsningar, lunch och fika.

Upplägget för vårens träff ser ut enligt följande:
10:30 – Mingel
11:00 – Pass 1:  Introduktion/presentation
12:00 – Lunch
13:00 – Pass 2: Idrott och församling
14:00 – Fika
14:30 – Pass 3: Regionala samtal
16:00 – Gemenskapsaktivitet
18:00 – Slut för dagen

Nedan kan du läsa mer om de träffar som kommer att ske i de olika regionerna. Känn dig välkommen att komma och ta med dig folk som du tror kan vara intresserad av att vara med.

NORR

Den 5 maj 2018  är det nätverksträff för alla SFL-ledare i Pingstkyrkan Örnsköldsvik. Anmälan öppnar under december månad.

MITT

Den 28:e april är det nätverksträff i Pingstkyrkan Västerås för alla SFL-ledare i Mellansverige.

SYD

Den 14:e april är det nätverksträff i för nätverket i Pingstkyrkan Kaxholmen. Anmälan öppnar inom kort.

ELITNÄTVERK

Sport for Life har tillsammans med KRIK ett elitnätverk som träffas ungefär två gånger om året. Nätverket består av kristna elitidrottare från olika idrotter och bakgrunder.

Idrottar du på en hög nivå och är intresserad av att vara med i nätverket ta då kontakt med Anna-Karin för att få mer information.

ANNA-KARIN LJUNGSTRÖM

Elitnätverksansvarig
ak@sportforlife.se

KAPLANNÄTVERK

Kaplan är ett internationellt begrepp för kristna pastorer och präster som engagerar sig i organisationer utanför den egna kyrkan, i detta fall idrottsorganisationer. Vi hoppas på att se fler pastorer och ledare som engagerar sig i idrottsklubbar eller evenemang och vi vill även vara med och utrusta dessa personer i den uppgiften.

Läs mer om Sport for Lifes kaplanutbildning under fliken Kaplanskap.

ANDRÉAS ANDERSSON

Kaplanutbildningsansvarig
andreas@olagom.se