LOKALA
ARBETEN

Runt om i Sverige finns lokala Sport for Life-arbeten. Dessa arbeten verkar för att betjäna idrottsvärden på sin ort med fokus på att hjälpa motionärer, atleter och ledare att växa till kropp, huvud och hjärta. Allt med målet att uppfylla visionen om en förvandlad idrottsvärld och idrottskultur. Är du intresserad av att starta ett arbete på din ort? Läs igenom denna sida och tveka inte att höra av dig.

 

 

Vi på Sport for Life drömmer om att finnas representerade på varje ort i Sverige. Målet är att varje klubb och kyrka ska få en realistisk chans att vara med på resan mot en förvandlad idrottsvärld. Vi vill skapa möjligheter till samarbeten där man som verksamhetspartner får ta del av vår materialbank och den kompetens Sport for Life besitter. För att uppnå detta har vi våra lokala Sport for Life-arbeten som fokuserar på att betjäna idrottsvärlden på sin ort och verka för en förvandlad idrottskultur i samhället där man finns.

Verksamheten i ett lokalt arbete kan variera. Det kan vara allt från en grupp som idrottar tillsammans och delar livet till att man samarbetar med klubbar och kyrkor kring ett läger eller förortsprojekt. Man kan fokusera på föreläsningar och ledarträning eller kaplanskap och personlig coaching. Listan på möjligheter för att betjäna människor i samhället genom idrotten kan göras lång.

Genom ledarträning, nätverkande och stöttning från det nationella kontoret skapas möjligheten till långsiktighet och kontinuitet för våra arbeten. Nationellt vill vi även skapa resurser och praktiska redskap för att hjälpa våra lokala arbeten att på bästa sätt betjäna människor till kropp, huvud och hjärta.

För att man ska kunna starta ett Sport for Life-arbete ska verksamheten uppfylla följande kriterier:

  • drivas av visionen att förvandla idrottsvärlden.
  • präglas av glädje, generositet, kvalitet och teamwork.
  • ha ett fokus på att medlemmar och andra deltagare ska växa till kropp, huvud och hjärta.
  • verka för att hitta samarbeten mellan idrotten och kyrkan.
  • vara öppen för alla som vill vara med och ledas demokratiskt av medlemmarna.

Varje lokalt arbete ska ha en ledningsgrupp som väljs av medlemmarna på deras årsmöte. Varje lokalt arbete har sen rätt till tre ombud per arbete eller verksamhetsområde med egen ledningsgrupp vid Sport for Life Sveriges årsmöte. På så vis är det medlemmarna i våra arbeten och verksamhetsområden som utgör den demokratiska ordningen i hela organisationen.

VÅRA LOKALA ARBETEN

HITTA EN SPORTGRUPP

Nedan hittar du en lista med alla våra sportgrupper från norr till söder. Tveka inte att kontakta gruppen som finns där du bor eller höra av dig till oss om du vill starta en om det inte finns ännu. 

Sport for life Örnsköldsvik
Kontaktperson: Jonathan Beimark
jonathan.beimark@hotmail.com

Good Games Sport for Life
Kontaktperson: LT Jarl
lt@jarl.se

Sport for Life Gävle
Kontaktperson: Emanuel Johansson
emanuel@hedvigslundskyrkan.se

Sport for Life Västerås
Kontaktperson: Noah Sjöblom
salbin.karlsson@vasteras.pingst.se

SFL Eskilstuna
Kontaktperson: Alberth Andersson

alberthandersson@pingsteskilstuna.se

Elim SFL
Kontaktperson: Johanna Lindberg

johanna.is.not@gmail.com

Sport for life Katrineholm
Kontaktperson: Anton Fust

anton@pingstkholm.se

Sport for Life Gränna
Kontaktperson: Marina Andersson

info@lovemarina.se

All Star Mission
Kontaktperson: Johannes Eliasson

johannes.eliasson@sportforlife.se

Sport for Life Trollhättan
Kontaktperson: Rebecka Thorstensson

rebecka@trollhattanpingst.se

Compass Lan
Kontaktperson: Axel Sundström
axel@frolunda.pingst.se

Sport for Life Tenhult
Kontaktperson: Lukas Westerlind
lukas.westerlind@tenhult.pingst.se

Sport for Life Nässjö
Kontaktperson: Magnus Rönnerfors
magnus.ronnerfors@gmail.com

Disciples Lan & Chillax
Kontaktperson: Sakarias Bryskhe
sakarias.bryskhe@europaporten.com

MER INFO

TIPS INFÖR STARTEN AV ETT LOKALT ARBETE

Funderar du på vad som krävs för att starta eller driva ett lokalt arbete eller vad fördelarna att samarbeta med Sport for Life är? Här får du tips och idéer på hur ett arbete kan fungera samt mer information om fördelarna med att vara kopplad till oss.

STARTA ETT SFL-ARBETE

Här hittar du all information och hjälp du behöver för att komma igång och starta ett Sport for Life-arbete på er ort.

FÅ BIDRAG FÖR ERT ARBETE

Består ert lokala arbete av medlemmar där minst 60% är 6–25 år? Då kan ni få pengar från statliga bidrag genom oss. Läs mer här om kriterierna för detta och hur ni går till väga.

TIPS INFÖR STARTEN 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR START
Innan ni startar ert SFL-arbete så kan det vara bra att först kolla på kartan ovan under rubriken ”Våra lokala arbeten” ifall det redan finns ett arbete på er ort som ni kan bli en del av och samarbeta med istället för att starta ett nytt arbete. Ta även kontakt med Sport for Lifes huvudkontor för att inleda en dialog om hur ni kan gå vidare. Vi ser gärna att n
i är en grupp om minst tre personer som vill vara med och starta arbetet och kan utgöra arbetets ledningsteam. Det kan vara relativt intensivt att dra igång ett arbete och det är bra att vara flera som kan stötta varandra och växeldra om en blir sjuk, behöver åka bort eller liknande.

Efter samtal med huvudkontoret så kommer ni få ett inlogg till Manager som är vårt medlems- och inrapporteringssystem. När ni fått det så är det dags att ha ert första årsmöte där ni antar riktlinjer för arbetet men också pratar om inriktningen på verksamheten som arbetet ska bestå av. Ladda upp ett protokoll och de underskrivna riktlinjerna i Manager och börja sedan att engagera andra i arbetet och rekrytera nya medlemmar.

Det är smart att försöka få till en första träff ganska omgående när ni har ovanstående bitar på plats. Det är lättare att få fler att vilja haka på när det finns en träff att bjuda in till än att bara prata om det. Kolla på tipsen nedan gällande upplägg på träffen och öva någon gång hemma på vad du ska säga när ni träffas.

TIPS PÅ VERKSAMHET
Det finns egentligen inga rätta eller felaktiga aktiviteter i ett SFL-arbete så länge som de verkar för att betjäna och förvandla idrottsvärlden genom att utveckla människor till kropp, huvud och hjärta. Arbetet kan bestå av ett eller flera verksamhetsområden eller grupper, även kallade lokalavdelningar. Dessa områden kan vara allt från olika sportgrupper, lifegrupper och läger till personer som vill fokusera på ledarträning och individuell coachning. Oavsett inriktning så ser vi gärna att våra lokala arbeten söker samarbete med både lokala klubbar och kyrkor för att vara en bro mellan dessa två rörelser.

 

 

VARFÖR ETT SPORT FOR LIFE-ARBETE?
En berättigad fråga är varför man ska starta ett Sport for Life-arbete, vad får man helt enkelt ut av det? Ett av de största argumenten är att ensam inte är stark. Vi tror på visionen om en förvandlad idrottsvärld och vi tror det är möjligt först när flera börjar samarbeta och bygga nätverk som blir en rörelse som berör lokalt, regionalt, nationellt och till och med internationellt. Som ett lokalt SFL-arbete blir man del av en större rörelse och möjliggör därmed en större vision. Vi kan tillsammans som ledare och medlemmar bli en rörelse som gör mycket större inverkan än vad vi kan göra individuellt. Ju fler vi är, desto större inflytande kan vi ha.

Utöver detta blir man som lokalt arbete naturligt en del av Sport for Lifes olika nätverk både nationellt och internationellt. Dessa nätverk bidrar till inspiration och uppmuntran som gör att ert arbete kan utvecklas längre än vad det annars skulle ha gjort. Genom att vara en del av en större rörelse så kan vi även enklare multiplicera goda exempel och hjälpa varandra med material och praktiska verktyg som hjälper oss alla att bli bättre och lyckas med vårt uppdrag. Utöver detta får man som grupp olika resurser, allt från vår ledarhandbok till rabatterade priser på varor i vår webbshop till gratis tillgång till vårt administrativa system Manager.

I Manager kan ni enkelt skicka gratis sms och mail till alla medlemmar i ert arbete. Genom Sport for Life finns även möjlighet till att få olika bidrag. Läs mer om detta i avsnittet om bidrag.

STARTA ETT ARBETE

STARTA
Att starta en Sport for Life-arbete eller nytt verksamhetsområde och skapa en lokalavdelning till Sport for Life Sverige är enkelt. Här kommer en checklista som ni kan följa vid uppstarten.
1) Intresseanmälan (hittas nedan)
2) Visionskväll/Förankra
3) Skapa en ledningsgrupp
4) Utforma ett visionsdokument
5) Årsmöte och sätt igång

ADMINISTRATION
Inloggningssidan till Manager hittar ni enkelt via knappen nedan. När ni fått era inloggningsuppgifter till Manager kan ni enkelt skapa flera verksamhetsområden/lokalavdelningar samt få en överblick av medlemmarna i respektive område/avdelning. Varje nystartat arbete får fri tillgång till våra resurser, erbjudanden och uppmuntran via våra nyhetsbrev.

Lokalavdelningar som vill få bidrag för sin verksamhet genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och uppnår kriterierna för detta får ett välkomstpaket som boostar ert arbete lite extra. Läs mer om vad som gäller för att bli bidragsberättigad i nästa stycke.

FÅ BIDRAG FÖR ERT ARBETE

SÖKA BIDRAG
Då Sport for life är en barn- och ungdomsorganisation kan vi söka bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för alla våra lokalavdelningar. Målet från MUCF:s sida med lokalavdelningar är att få unga människor att engagera sig i en meningsfull aktivitet på fritiden samt hjälpa dem att förstå hur en ideell förening fungerar. Detta för att träna nästa generation i hur man i Sverige kan använda sina demokratiska rättigheter och yttrandefriheten samt visa på de möjligheter samhället ger oss att organisera sig och på så vis vara med och påverka.

VAD KRÄVS?
För att ett arbete/lokalavdelning ska vara bidragsberättigad så behöver man uppfylla följande kriterier:

• Ha kontinuerliga träffar (minst 5-8 träffar/samlingar/planeringar på ett år).
• Ha en ledningsgrupp (bestående av minst tre personer).
• Man måste ha minst tre medlemmar och 60% av de för året bekräftade medlemmarna måste vara i åldern 6–25 år.
• Medlemskapet måste vara frivilligt och bekräftas antingen med en medlemsavgift eller annan aktiv handling.
• Man måste ge medlemmarna möjlighet att yttra sig genom ett årsmöte som ska protokollföras.
• Göra en årlig redovisning till Sport for Life som sköter bidragsansökan till MUCF.

VAD OMFATTAR BIDRAGET?
Varje godkänd lokalavdelning får 2500 kr i bidrag från Sport for Life. Denna summa är tänkt att möjliggöra verksamheten och täcka kostnader för exempelvis hallhyror eller andra inköp. Bidraget betalas inte ut till arbetet utan man kan antingen välja att skicka fakturan till Sport for Life eller själv göra utlägg som skickas in till huvudkontoret. Pengarna kan även användas för att betala anmälningsavgifter till event eller köpa varor i shoppen.

 

REDOVISNINGENS 5 STEG

1 – Kom igång med Manager
Det digitala systemet Manager hjälper dig att redovisa enkelt och effektivt. Det ger dig också möjlighet att helt gratis kommunicera med era medlemmar via sms och mail.

2 – Registrera ett Sport for Life-arbete eller verksamhetsområde/grupp
Ett arbete behöver bestå av minst tre medlemmar och 60% av medlemmarna måste vara 6–25 år för att ni ska få bidrag. Ett arbete kan rapportera in flera olika verksamhetsområden och grupper så länge ni har olika ledningsgrupper och verksamheter som skiljer sig mellan varandra.

3 – Ha ett årsmöte och anta riktlinjer
Varje arbete/verksamhetsområde ska hålla ett årsmöte en gång varje år. Här beslutar medlemmarna i de respektive grupperna vad verksamheten ska göra och vilka som är med i ledningsgruppen. På det första årsmötet, när varje arbete eller verksamhetsområde startar, antar ni också era riktlinjer. Använd gärna mallen för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte samt vårt förslag på riktlinjer. Dessa hittar ni via knapparna nedan.

4 – Samla medlemmar och bekräftelser
Medlemmar kan ansluta sig när som helst under året och det krävs att medlemmarna bekräftar sitt medlemskap en gång varje år. Medlemsbekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling via sms, mail eller namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Manager erbjuder ett smidigt sätt att bekräfta sitt medlemskap via sms eller mail.

5 – Redovisa och få bidrag
I slutet av året behöver man ladda upp en verksamhetsberättelse i Manager för respektive arbete/verksamhetsområde som man vill söka bidrag för. Senast den 31 december varje år behöver era medlemmar ha bekräftat sitt medlemskap. Då behöver även riktlinjer, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse för året vara uppladdade i Manager. Efter det sköter Manager SFL-kontoret resten av ansökan om bidrag till MUCF.