Gaming

Gaming och E-sporten är en växande rörelse i hela världen och där utövarna blir mer och mer seriösa med sitt utövande. Tävlingar och turneringar sänds live på TV likt många andra idrottsevenemang och intresset för gaming ökar succesivt.

 

Flera ungdomsgrupper har genom åren arrangerat LAN för att fånga upp detta intresse hos unga i sina kyrkor. Ofta möts dessa arrangemang av många frågor och det har inte alltid varit lätt att driva LAN vidare som en del i kyrkans verksamhet. Sport for Life vill med sin erfarenhet av att vara pionjärer och arrangera läger med kombinationen kyrka och idrott nu göra en satsning på kyrka och gaming 

Målet är att hjälpa de LAN som finns i kyrkorna idag att utvecklas och tydligt vara kopplade till kyrkan. Vi vill även starta flera LAN runt om i landets kyrkor som blir en naturlig samlingsplats för gamers och e-sportare. Vi är övertygade om att gamingvärlden behöver kyrkans tro och värderingar och vi vill med detta nätverk stärka ungas identitet och skapa en kultur i gamingvärlden av fair play, respekt och tolerans.

 

Om ni som kyrka arrangerar LAN eller har en gaming-grupp och vill koppla det med Sport for Life kan ni kontakta oss via j.lagerbeck@sportforlife.se.

EVENT

Disciples LAN & Chillax

 

Den 13-15 april är du välkommen till Malmö Pingstförsamling för dLAN. Arrangörer är Disciples LAN & Chillax som varje termin bjuder in till ett stort LAN. Det kommer bli massor med datorspelsturneringar, filmvisningar, lekar, tävlingar och mycket annat gemenskapsbyggande.  Kostnaden för helgen är 350 kr och då ingår mat och boende. Åldersgränsen för att vara med är 13 år.

 

Du kan läsa mer och anmäla dig på deras hemsida.